Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie

programžiadosťštrukturovaný rozpočetkomentár k rozpočtupredchádzajúce dotácie

Vyberte oblasť, do ktorej spadá vaša žiadosť:
1 - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014
  1 - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014
2 - Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2014
  2 - Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2014