hlavná stránka → vzorový formulár 
Dotácie MZVaEZ SR

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie

Krok 4/5:

programžiadosťštrukturovaný rozpočetkomentár k rozpočtupredchádzajúce dotácie

Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch za posledné tri roky

rok číslo zmluvy názov projektu celkové náklady na projekt
(v EUR)
pridelená dotácia od ÚV SR a MZVaEZ SR
(v EUR)
dotácia pridelená z iných zdrojov*
(v EUR)
spolu


* napr.: Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, samosprávny kraj, obec, zdroje Európskej únie iné
 © aSc 2005-2023