Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie

programžiadosťpopis projektuštrukturovaný rozpočetkomentár k rozpočtu

Vyberte oblasť, do ktorej spadá vaša žiadosť:
1 - Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2018
  1.1 - Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2018
  1.2 - Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR – strategická komunikácia MVZP-STRATCOM/2018