hlavná stránka → vzorový formulár 
Dotácie MZVaEZ SR

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie


Vyberte oblasť, do ktorej spadá vaša žiadosť:
1 - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2016
  1 - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2016
2 - Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2016
  2.1 - Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2016
  2.2 - Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR zamerané na predsedníctvo SR v Rade EÚ MVZP-SK PRES/2016
2016
 © aSc 2005-2022