Štatistiky 2016


počet žiadostí evidovaných na ministerstve: 390
celková výška požadovanej dotácie:6 043 451 Eur
(182 065 005 Sk)
celková výška schválenej dotácie: 1 177 320 Eur
(35 467 942 Sk)


Zoznam žiadostí podľa programu


1Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2016
 1Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2016
2Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2016
 2.1Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2016
 2.2Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR zamerané na predsedníctvo SR v Rade EÚ MVZP-SK PRES/2016