hlavná stránka → žiadosť o grant 
Dotácie MZVaEZ SR

Registrácia je uzavretá


Upozorňujeme záujemcov, že Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2015 bola ukončená. Podávanie nových žiadostí nie je možné.


 © aSc 2005-2022