hlavná stránka → štatistiky 
Dotácie MZVaEZ SR

Štatistiky 2015


počet žiadostí evidovaných na ministerstve: 304
celková výška požadovanej dotácie:6 106 080 Eur
(183 951 766 Sk)
celková výška schválenej dotácie: 917 900 Eur
(27 652 655 Sk)Zoznam žiadostí podľa programu


1Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015
 1Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015
2Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2015
 2Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2015
 © aSc 2005-2022