hlavná stránka → žiadosť o grant 
Dotácie MZVaEZ SR

Registrácia je uzavretá


Upozorňujeme záujemcov, že Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2013 v programe Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd bola ukončená dňom 25. marca 2013, o 24.00. Podávanie nových žiadostí po tomto termíne nie je možné.


 © aSc 2005-2024