hlavná stránka → vzorový formulár 
Dotácie MZVaEZ SR

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie


Vyberte oblasť, do ktorej spadá vaša žiadosť:
1 - Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2018
  1.1 - Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2018
  1.2 - Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR – strategická komunikácia MVZP-STRATCOM/2018
2018
 © aSc 2005-2018