hlavná stránka → štatistiky 
Dotácie MZVaEZ SR

Štatistiky 2018


počet žiadostí evidovaných na ministerstve: 68
celková výška požadovanej dotácie:492 200 Eur
(14 828 017 Sk)
celková výška schválenej dotácie: 171 068 Eur
(5 153 595 Sk)Zoznam žiadostí podľa programu


1Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2018
 1.1Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2018
 1.2Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR – strategická komunikácia MVZP-STRATCOM/2018
2018
 © aSc 2005-2018