hlavná stránka → vzorový formulár 
Dotácie MZVaEZ SR

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie


Vyberte oblasť, do ktorej spadá vaša žiadosť:
1 - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2017
  1 - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2017
2 - Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2017
  2.1 - Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2017
  2.2 - Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR – strategická komunikácia MVZP-STRATCOM/2017
2017
 © aSc 2005-2018