hlavná stránka → štatistiky 
Dotácie MZVaEZ SR

Štatistiky 2017


počet žiadostí evidovaných na ministerstve: 91
celková výška požadovanej dotácie:773 102 Eur
(23 290 471 Sk)
celková výška schválenej dotácie: 146 820 Eur
(4 423 099 Sk)Zoznam žiadostí podľa programu


1Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2017
 1Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2017
2Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2017
 2.1Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR MVZP/2017
 2.2Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR – strategická komunikácia MVZP-STRATCOM/2017
2017
 © aSc 2005-2018